Website concept

Hoewel wij vaak denken dat we vrij zijn in de keuzes die we maken, handelen we maar wat vaak in vaste patronen. En dat komt goed uit, want daar maken we gebruik van bij het bedenken van onze concepten. Er is – mede doordat we zoveel kunnen analyseren en meten – heel veel bekend over gebruikersgedrag. Dat wat we weten zetten we in om de consument optimaal te bedienen.

Measure twice, cut once

Hoe beter de basis is van waaruit het concept wordt bepaald, hoe beter het concept in elkaar zal zitten. Wij werken vanuit de gedachte ‘measure twice, cut once’; we gaan pas aan de slag als we volledig helder in kaart hebben wat de doelstellingen zijn.

Het concept is de totaalbeleving op een website die de bezoeker door jouw verhaal moet leiden, van aankomst tot aanschaf of een andere vorm van conversie. In de internet marketing hebben we het dan over user experience en de customer journey. Het is geen toevallige weg die de consument bewandelt, het is een tot in de puntjes uitgedachte route die gebaseerd is op jarenlange kennis van, ervaring met en meetbare gegevens over consumentengedrag.

Het resultaat van de conceptfase

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden
voor het concept van jouw website?

De stappen binnen de conceptfase

Optimale ervaring voor de klant

Als leidraad voor de opzet van de website geldt de optimale ervaring van de consument. Wat is de ideale route die hij of zij dient te bewandelen? We noemen dit de user experience of customer journey. Met behulp van user journey mapping zetten we de route uiteen in de verschillende wireframes van de te ontwerpen website.

De structuur van de website

De sitemap wordt opgesteld aan de hand van de keyword analyse, de strategie en de gewenste user experience. Hij geeft de structuur aan van de website; welke pagina’s komen waar, welke keywords hebben daarin een leidende rol en welk doel dienen ze? Met behulp van de sitemap wordt content gecreëerd voor de reguliere pagina’s en de landingspagina’s.

De eerste bouwtekeningen

Om onze ideeën om te zetten in een concreter ontwerp, maken we wireframes van de verschillende webpagina’s. Die geven inzicht in de structuur van de site en helpen om doelen en prioriteiten te stellen. Tegelijk geven ze inzicht in de navigatie binnen de te maken website. Het is veel makkelijker om in deze fase fouten te herstellen dan wanneer de website reeds is opgemaakt.

Benieuwd hoe de volgende stap aansluit?